Skruvfundament

Återförsäljare av KRINNER Skruvfundament

BÄCKSTRÖMS AB är återförsäljare för KRINNER skruvfundament

Vi monterar skruvfundament i Jämtland och Härjedalen.Vi har många olika sorters skruvfundament för olika ändamål samt tillbehör till fundamenten

Några exempel där skruvfundamentet monteras

Produktions- och lagerhallar, vänthallar, maskinhallar, trä- och stålhallar, utställningsbyggnader, glas- och växthus, byggcontainrar, kontorscontainrar, mässhallar, träterrasser, carports, trähus, hallar, bryggor, lekplatser, sportutrustning, pergola, paviljonger, staket, insynsskydd & bullerplank, reklamskyltar, flaggstänger, byggskyltar, trafikskyltar, vägskyltar, motorvägsskyltar, busskurer, bänkar, avspärrningar, återvinningsstationer, solskydd, industristängsel, stängsel runt golfbanor & fotbollsplaner, papperskorgar, parkeringsur, gatlampor, elskåp, byggstängsel, trädgårdsstaket, säkerhetsstängsel, PV-anläggningar.

Prisexempel

Pris exempel på altan från 525 kronor inkl. montering. Se prislista PDF.

Galleri

Nedan följer några exempel på arbeten utförda med skruvfundament

Följ oss på instagram för regelbundna uppdateringar