Ersätter betongfundamentet

Skruvfundament, markskruv

Företaget:  Bygg Entreprenad BÄCKSTRÖMS AB

I nuläget jobbar vi i ÅRE, ÖSTERSUND, OFFERDAL, VEMDALEN, ÅKERSJÖN, ORRVIKEN, ÅS med nyproduktioner och renoveringar men tar gärna på oss jobb i hela JÄMTLAND/HÄRJEDALEN.

Vi utför nyproduktion, renoveringar inom byggområden.
Trä, Betong, Plåt, Mur, Plattsättning, Våtrum, Grunder, Mark, Timring, ventilation, kaminer.