Skruvfundament

BÄCKSTRÖMS AB är återförsäljare för KRINNER skruvfundament. Vi monterar skruvfundament i Jämtland och Härjedalen.
Vi har många olika sorters skruvfundament för olika ändamål samt tillbehör till fundamenten.

Pris exempel till altan från 525 kronor inkl. montering. Se prislista PDF.


Några exempel där skruvfundamentet monteras

   Produktions och Lagerhallar, Vänthallar, Maskinhallar, Trä- och Stålhallar, Utställningsbyggnader, Glas- och Växthus, Byggcontainrar, Kontorscontainrar, Mässhallar, Träterrasser, Carports, Trähus, Hallar, Bryggor, Lekplatser, Sportutrustning, Pergola, Pavillonger, Staket, Insynsskydd & Bullerplank, Reklamskyltar, Flaggstänger, Byggskyltar, Trafikskyltar, Vägskyltar, Motorvägsskyltar, Bullerplank, Busskurer, Bänkar, Avspärrningar, Återvinningsstationer, Solskydd, Lekplatser, Industristängsel, Stängsel runt golfbanor, fotbollsplaner etc, Papperskorgar, Parkeringsur, Gatlampor, Elskåp, Industristängsel, Byggstängsel, Trädgårdsstaket, Säkerhetsstängsel, PV anläggningar.....


KUND PRISLISTA 2017 skruvfundament.pdf